Cennik Lublin

psychiatra prywatnieSprawdź Nasz cennik

Zasady przyjęć w Centrum:

  • Wizyty można umówić telefonicznie, osobiście w rejestracji Centrum lub online na stronie internetowej Centrum.
  • Pierwsza wizyta lekarska psychiatryczna jest wizytą diagnostyczną a jej długość jest dostosowana do potrzeb.
  • Przypomnienie o wizycie jest wysyłane na 3 dni przed wizytą w formie sms-a. Brak sms-a nie oznacza, że wizyta została odwołana. Odwołanie wizyty następuje wyłącznie po kontakcie telefonicznym lub mailowym z rejestracją Centrum.
  • Prosimy klientów o odwoływanie wizyt telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę lub sesję.
  • W przypadku nieodwołania sesji psychoterapii lub odwołania w dniu sesji, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za nieobecną sesję psychoterapii, w terminie kolejnego spotkania z psychoterapeutą. Zwolnienie z opłaty za nieodwołaną lub odwołaną w dniu spotkania sesję, może nastąpić tylko na wniosek psychoterapeuty.
  • W przypadku osób niepełnoletnich do współpracy, w zakresie zaleconym przez prowadzącego terapię, w tym wzięcia udziału w psychoterapii oraz wizytach lekarskich, zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni.
  • Spóźnienie się klienta na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę. Klient ma zagwarantowane prawo do wykorzystania pozostałego po spóźnieniu czasu przewidzianego na wizytę.
  • Klient może wystąpić z prośbą o opinię lub opis przeprowadzonych testów objętych dodatkową opłatą (patrz: cennik).
  • Należność za wizytę winna być opłacona przed wejściem do gabinetu.
  • Brak możliwości opłaty za daną wizytę musi być konsultowany z terapeutą. Należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli klient zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania płatności.
Rodzaj Wizyty Cena
wizyta lekarska diagnostyczna (pierwsza wizyta - czas dostosowany do potrzeb) 150 zł
wizyty lekarskie (kolejne wizyty) 100 zł
40-minutowa wizyta diagnostyczna dzieci i młodzieży
wypisanie opinii lub zaświadczenia
200 zł
dodatkowo 50 zł
50-minutowe sesje psychoterapeutyczne 100 zł - 120 zł
90-minutowe sesje terapii traumy 150 zł
90-minutowe wizyty małżeńskie / par / rodzinne 150 zł
50-minutowa porada psychologiczna 100 zł
Diagnoza i testy psychologiczne (kliknij tutaj) od 100 zł
Wizyty w języku obcym 200 zł
Wizyty domowe
(w przypadku dużej odległości cena może wzrosnąć)
od 200 zł
Copyright © 2017 Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. All rights reserved.

CENTRUM MEDYCZNE G. Małaj, M. Wieczerzak-Skubis sp.j.
ul. Organowa 4a, 20-882 Lublin NIP 946-266-30-18 REGON 365452469 KRS 0000638401
nr konta: mBank 91 1140 2004 0000 3102 7645 9055

Wdrożenie Icommedia.pl